PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 1979 TENTANG KEDUDUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI KAS DAERAH